Elsa Grave-sällskapet
Medlemskap
Aktuellt
 

Elsa Grave-sällskapet

           

Elsa Grave-sällskapet bildades den 17 januari 1998 i den del av Skåne där askbergen ligger höga sedan kolbrytningens dagar. I detta nordvästskånska gruvdistrikt tillbringade Elsa Grave sin barndom och uppväxttid, men hon hade också stark anknytning till två andra orter: Lund och Halmstad.
Sällskapet vill genom sin hemsida, medlemsbrev och andra utskick sprida information om aktuell verksamhet, till exempel lyrikuppläsningar, teaterföreställningar, föreläsningar, konstutställningar, musikarrangemang och filmvisningar. 

Styrelse

Elsa Grave-sällskapets styrelse, konstituerad 14 mars 2015:
Gunilla Poppe, ordförande
Kristina Hallind, sekreterare
Lennart Lundborg, ledamot och bildansvarig
Brita Rönnbäck-Olofsson, skattmästare
Sören Sommelius, ledamot

Webbmaster:
Karin Wieslander
Elsa Grave-sällskapet
Kontakta Elsa Grave-sällskapet