Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Denna Internetsida har tillkommit på initiativ av Elsa Grave-Sällskapet för att ge information om Elsa Grave och visa upp en spännande människa, konstnär och författare vars liv och verk är värt en stunds uppmärksamhet.

Elsa Grave
©Göran Odefalk (1994)

Aktuellt

2019-10-18

"Elsa Graves får Minnesplakett i Lund"

2019-04-25

"Bilder från Årsmötet 16 mars 2019

2018-08-18

Elsa Grave 100 år,så firades det!
Elsa Graves 100-årsdag inföll 17 januari 2018.