Elsa Grave-sällskapets hemsida
 

Följ med in i Elsa Graves 
vidunderliga språkvärld

"Elsa Grave har skapat sin egen jord och egen rytm där hon på luftandars vis rör sig fritt, stigande och fallande bland fossil och blåmusslor, luftforell och flygande ko." ."
Ingvar Holm(2004)


©Göran Odefalk1994

Denna Internetsida har tillkommit på initiativ av Elsa Grave-Sällskapet för att ge information om Elsa Grave och visa upp en spännande människa, konstnär och författare vars liv och verk är värt en stunds uppmärksamhet.
 

Elsa Grave-Sällskapet
 

Aktuellt

Elsa Grave 100 år
Elsa Graves 100-årsdag infaller i januari 2018.
Det ska vi fira!

1 Februari, premiär
Isskåpet - En pjäs av Elsa Grave

2017-12-12

Elsa Grave 100 år
Mer Information från Elsa Grave-sällskapet

2017-10-19

Protokoll från Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse för året 2016

Om Elsa Grave
 

 

Webbmaster:
Karin Wieslander

 

Kontakta Elsa Grave-sällskapet

z