Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Denna Internetsida har tillkommit på initiativ av Elsa Grave-Sällskapet för att ge information om Elsa Grave och visa upp en spännande människa, konstnär och författare vars liv och verk är värt en stunds uppmärksamhet.

Elsa Grave
©Göran Odefalk (1994)

Aktuellt

2019-04-25

"Bilder från Årsmötet 16 mars 2019

2018-11-26

"Mitt mord är mitt" Helsingborgs Stadsteater den 22 november 2018

Elsa Grave-sällskapet på Halländsk Bokmässa 2018-11-24

2018-08-18

Elsa Grave 100 år,så firades det!
Elsa Graves 100-årsdag inföll 17 januari 2018.

Elsa Grave 100 år
Elsa Graves 100-årsdag infaller i januari 2018.
Det ska vi fira!