-Kort om Elsa Grave
-Mer om Elsa Grave
-Elsa Graves liv
-Elsa Graves verk
-Bibliografi
-Konstnären Elsa Grave
-Läs Elsa Grave
-Elsa Grave Läser
-Bilder
 

Elsa Grave som konstnär

Elsa Grave verkade även som bildkonstnär. Nedan ses ett exempel på hennes måleri.

FOTO: AXEL NORDIN

Webbmaster:
Karin Wieslander
Elsa Grave-sällskapet
Kontakta Elsa Grave-sällskapet