Om Elsa Grave

-Kort om Elsa Grave
-Mer om Elsa Grave
-Elsa Graves liv
-Elsa Graves verk
-Bibliografi
-Konstnären Elsa Grave
-Läs Elsa Grave
-Elsa Grave Läser
-Bilder
Elsa Grave-sällskapet
Kontakt
Länkar
 

Följ med in i Elsa Graves 
vidunderliga språkvärld

Elsa Grave har skapat sin egen jord och egen rytm där hon på luftandars vis rör sig fritt, stigande och fallande bland "fossil" och "blåmusslor", "luftforell" och "flygande ko". Hon har sin egen teologi. De höga väsen som omgav henne och gav mod och kraft kunde ta skiftande form, deras namn kunde vara fred på jorden, rättvisa åt de svaga, vindens frihet och konstens eviga liv.

Så skrev professor Ingvar Holm i förordet till den diktantologi, som kom ut 2004 på Norstedts förlag , drygt ett år efter hennes bortgång. Samlingen var ett viktigt led i strävandena att försvara författarinnans centrala plats i svensk litteratur.
På sidorna i denna avdelning kan ni läsa om Elsa Grave, hennes liv och verk. Ni kan också se bilder, läsa dikter och lyssna på när Elsa Grave själv läser och berättar. 
Webbmaster:
Karin Wieslander
Kontakta Elsa Grave-sällskapet